معماری مبهوت کننده اسکاتلند

معماری در اسکاتلند

معماری در  اسکاتلند معماری اسکاتلند کشوری است که بخشی از بریتانیا است. اسکاتلند بخش شمالی جزیره بریتانیای کبیر را تشکیل می‌دهد و از جنوب با انگلستان دارای مرز مشترک‌است. در کنار خاک اصلی، اسکاتلند همچنین ۷۹۰ جزیره دارد که جزایر شمالی و هِبریدیز از آن جمله هستند. از این تعداد ۹۳ جزیره با داشتن ۲٪ جمعیت کشور، مسکونی هستند.پایتخت اسکاتلند […]