معماری رومانسک

معماری رومانسک

معماری رومانسک معماری رومانسک اصطلاحی است که جهت تشریح موضوعی از اروپا که معماری را در اواخر قرن ۱۰ تحت تأثیر قرار داد و در روش گوتیک دخالت خود در طول قرن ۱۲. روش رومانسیک در انگلستان به صورت سنتی‌تری به نام معماری نورمان خوانده شد. معماری رومانسیک با کیفیت توده‌ای آن، دیوارهای ضخیمش، طاقهای […]

معماری داخلی هنری است که با استفاده از ترکیب مناسب المان‌های طراحی، فضاهای زیبا و عملکردی را خلق می‌کند

معماری داخلی

معماری داخلی معماری داخلی، طراحی فضایی است که توسط مرزهای ساختمانی ساخته شده. همچنین می‌تواند طراحی نخستین نقشه برای استفاده، طراحی تجدی برای تغییر دادن طرح، یا تجدید نظر کردن در مورد طرح و استفاده‌های مطابق نیاز نیز باشد. اخیراً معماری داخلی جزئی ازمعماری پایدار نیز محسوب می‌شود که در واقع بخشی از آن نیز […]

تئاتر اکروپلیس

تئاتر یونان باستان

تئاتر یونان باستان تئاتر یونان باستان اشاره به آیینی دارد که در یونان باستان بین سال‌های ۵۵۰ ق. م. م تا ۲۵۰ ق. م. م در جریان بوده‌است. آتن، که در این دوره به وضوح یکی از تأثیرگذارترین مناطق در این آیین بود، پایتخت یونان باستان به حساب می‌آمد. در حقیقت این تئاتر بخشی از […]

معماری صفوی

معماری صفوی

معماری صفوی معماری صفوی:تعداد بیشتری از عمارات دوران صفوی در مقایسه با بناهای دوران‌های دیگر ایران، باقی مانده‌است؛ با این وجود معماری دوران صفوی نسبت به معماری سلجوقی، ایلخانی و تیموری ناشناخته مانده‌است. چند عامل به تعیین این تناقض کمک می‌کند. یکی از این عوامل، عامل به‌ظاهر پیش پا افتادهٔ تعصب و پیشداوری است. عمارات […]