خانه Vegan:

خانه Vegan ؛ تجربه باززنده سازی و هویت بخشی به یک خانه

خانه Vegan Vegan house عنوان پروژه‌ای است که گروه معماری Block architects در سال ۲۰۱۴ میلادی در کشور ویتنام بازسازی کردند. معماران رویکردی جدید در نوسازی این خانه اتخاذ کردند. آن‌ها موفق شدند درحین تعریف کاربری‌های جدید، هویت و ارزش‌های کهن بافت را حفظ کنند. خانه Vegan، تجربه‌ای موفق در امر باززنده‌سازی محسوب می‌شود. به […]